1402/03/07
از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به سقف سلام وقت بخیر از طبقه بالا آپارتمان لوله های توالت شکسته و به...