1402/03/07
خطرات قرارداد مجوز بهره‌برداری انحصاری در کنار مزایای مجوز بهره‌برداری انحصاری، ممکن است طرفین با خطراتی مواجه باشند که منافع بالقوه آن‌ها را تهدید...
محدودیت‌های وارد بر قرارداد لیسانس-حقوق رقابت به واسطه بحران‌های مالی پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد انواع انحصارها، نقصان سیستم اقتصاد آزاد کلاسیک...
قبل از پرداختن به مبحث اختلاف در متراژ ساختمان در قراردادهای پیش فروش لازم است کمی در مورد شهرنشینی و قانون بدانیم. با پیشرفت...