1402/09/10
 پیام رای آن قسمت از بند ۳ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع کارشناسی به شماره ۱- ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/‍۰۲/۳۱ شورای دانشگاه صنعتی...
سازمان امور مالیاتی در خصوص ‌وجوه واریزی به حساب‌های تجاری اطلاعیه صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: با توجه به قوانین و مقررات...