1400/05/14

مباحث عمومی

افشاگری گروه‌های حقوق بشری درباره نرم‌افزار صهیونیستی پگاسوس     وقتی فاش شد بد افزار جاسوسی رژیم اسرائیل طیف وسیعی از سیاستمداران، فعالان مدنی،...
از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و بند «ث» از ماده  ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ چنین...
آیا بازرسی از اماکن، اشخاص و اشیاء در یگان‎هاي نظامی و اماکن حساس از قبیل فرودگاه‎ها تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفري و مستلزم...