88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قرارداد بیمه مسئولیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

بخشی از متن قرارداد:
از آنجا که قرارداد بیمه فوق الذکر توسط انجمن و به نمایندگی از طرف شما امضاء شده است لطفاً همیشه هر خواسته یا خسارتی را فقط به انجمن یا شرکت ایران حامی اطلاع دهید و در صورت مواجه با سوال یا ابهام یا مساله‏ای حسب مورد با انجمن یا ایران حامی تماس حاصل نموده و درکسب اطلاع و راهنمائی لازم تردید نفرمایید . در جهت ایفای وظایف و تعهداتی که به موجب قرارداد بیمه مذکور به عهده شرکت‏های حمل و نقل( بیمه‏گزاران ) می باشد رعایت دقیق و انجام به موقع نکات این دستورالعمل به حفظ حقوق بیمه‏گزاران کمک موثری خواهد نمود :
شرکتهای حمل و نقل تعداد بارنامه هایFBL مورد نیاز خود را طبق پیوست شماره 1 دستورالعمل از انجمن درخواست و هزینه خدمات ماشینی و اداری را ( که بابت تهیه ,‌ تکثیر و توزیع فرمهای متحدالشکل بارنامه های FBL ‌ تعلق میگیرد ) به انجمن پرداخت و ذیل همان فرم مراتب دریافت بارنامه را گواهی می نمایند .
شرکتهای حمل و نقل بایستی از بارنامه هایFBL واگذار شده به ایشان مراقبت نموده و از واگذاری بارنامه هایFBL سفید به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر اکیداً خودداری نمایند (‌ بهمان نحو که آژانس‏های هوائی از بلیط‏های stock خود مراقبت می نمایند ) .
شرکتهای حمل ونقل بین المللی که مستقیماًبا صادرکننده ، وارد کننده یا صاحب کالا طرف قرارداد میباشند (حتی اگر کریر باشند) بعنوان فورواردر عمل می نمایند از اینرو میبایست بارنامه حمل صادر و به صاحب کالا تسلیم نمایند . البته ایفای تعهدات بیمه گر در قالب بارنامه FBL صادره مشروط به بیمه بودن راهنامه CMR خواهد بود . در این خصوص به شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی توصیه میشود به مصوبه یکصد و سیزدهمین شورایعالی هماهنگی ترابری کشور مراجعه و مواد مورد نظر را به دقت مطالعه فرمایند. و قطعا در قبال دریافت اصل راهنامه کریر به نفع خود مبادرت به صدور و تسلیم بارنامه FBL به صاحب کالا نمایند.
شرکتهای حمل و نقل میبایست توجه نمایند که در مقابل صاحبان کالا اعم از صادر کننده یا وارد کننده و غیره بعنوان متصدی حمل و نقل عمل می نمایند و مشتری در هر صورت متصدی حمل را مسئول می شناسد لذا توصیه می شود در مورد انتخاب شرکت کریر ، نوع وسیله حمل ، بارگیری و حمل کالاهای سریع الفساد ملاحظات عرف مدنظر قرار گیرد.
شرکتهای حمل و نقل بایستی قبل از اقدام به حمل کالای ” با ارزش اظهار شده ” (مبلغی بالاتر از ‌تعهد برای هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالا بیشتر از 2 SDR یا بازای هر بسته 67/666 SDR هر کدام که بیشتر باشد ) نسبت به بیمه نمودن ارزش مازاد کالا طبق فرم پیوست شماره 4 ‌قرارداد اقدام و فرم تکمیل شده را برای ایران حامی ارسال نمایند و در موعد مقرر به اضافه حق بیمه متعارف حق بیمه مازاد ارزش را نیز پرداخت فرمایند. بدیهی است در صورت عدم تمایل به پوشش بیمه مازاد می بایست تأییدیه کتبی و رسمی صاحب کالا مبنی بر انصراف از مطالبه بیش سقف تعهدات نرمال FBL را اخذ نمایند..
شرکتهای حمل و نقل بایستی گزارش بارنامه های FBL صادره خود در خاتمه هر ماه میلادی را , با تکمیل فرم پیوست شماره 3 قرارداد حداکثر تا روز دهم ماه میلادی بعد برای انجمن ارسال و حق بیمه مربوطه را پرداخت نمایند .
شرکتها می بایستی براساس بخشنامه های داخلی انجمن , گزارش فوق الذکر را در خاتمه هر هفته برای انجمن ارسال نمایند . بهرحال گزارش کامل ماهانه ( شامل بارنامه‏های صادره از اول تا آخر هر ماه میلادی ) می بایستی تا قبل از روز دهم ماه بعد به انجمن تحویل شده باشد .
چنانچه بنا به عللی بارنامه ای ابطال شود بایستی تمام نسخ بارنامه باطل شده به ضمیمه پیوست شماره 2 دستورالعمل برای ” انجمن ” ارسال شود .
چنانچه بارنامه ای مفقود شود شرکتهای حمل و نقل بایستی فرم تعهدنامه (پیوست شماره 3 دستورالعمل ) را تکمیل و اصل آن را برای ایران حامی ارسال نمایند .
شرکتهای حمل و نقل بایستی حق بیمه بارنامه هایFBL صادره خود در هر ماه میلادی را براساس هر تن وزن ناخالص کالا به مبلغ 000 4 ریال ( حداقل حق بیمه برای هر بارنامه FBL مبلغ 000ر10 ریال ) محاسبه و حداکثر تا روز دهم ماه میلادی بعد , معادل ریالی آن را به حساب جاری شماره 33029039 انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران نزد بانک تجارت- شعبه ملائک (کد 050) واریز و رسید بانکی مربوطه را به انجمن تحویل و رسید دریافت نمایند.
حق بیمه اصولاً بایستی همزمان باصدور بیمه نامه (دراینجا صدور بارنامه)به بیمه گرپرداخت شود. از جمله تسهیلاتی که در طرح بیمه بارنامه های FBL برای شرکتهای حمل و نقل اخذ شده ‌موافقت بیمه گر با پرداخت حق بیمه بارنامه صادره ازاول تاسیام ( یا سی ‏و یکم ) هر ماه میلادی، تا روزدهم ماه میلادی بعد می باشد از اینرو عدم پرداخت حق بیمه درفرجه زمانی مذکور مسئولیت جبران خسارت وارده را متوجه شرکتهای حمل و نقل می نماید . هر چند در نهایت تأدیه حق بیمه های معوقه به عهده شرکتهای حمل و نقل خواهد بود و بایستی تسویه بشود .
به حق بیمه بارنامه‏های حمل کالا با ” ارزش اظهار شده “(‌ تعهد برای هر کیلوگرم از وزن ناخالص کالا بیشتر از2 SDR یا هر بسته 67/666 SDR هر کدام بیشتر باشد ) علاوه بر مبالغ حق بیمه طبق بندهای فوق الذکر ، حق بیمه اضافی برابر 2 در هزار مازاد حداکثر ارزش مندرج در شرایط بارنامه های FBL نیز تعلق می گیرد که به شرح ذیل محاسبه خواهد شد :
ابتدا ارزش کالا به ماخذ هر کیلوگرم از وزن ناخالص آن معادل 2 SDR هر بسته 67/666 SDR محاسبه و ارزش بالاتر مشخص شود ( هر SDR تقریباً برابر 35/1 دلار است ولی نرخ دقیقتر آنرا در هنگام صدور بارنامه با ارزش اظهار شده باید از بانک مرکزی استعلام نمود ) .
طبق بند 4/8 شرایط بارنامه وقتی که کانتینر ، پالت یا لوازم حمل و نقل مشابه آن که خود حاوی چند بسته یا واحد کالاست برای حمل ، بارگیری شده و در سند حمل به تعداد بسته ها یا واحدها قلم به قلم اشاره شده باشد هر کدام از آنها یک بسته یا واحد کالا تلقی میشود در غیر اینصورت هر پالت یا کانتینر یک بسته محسوب خواهد شد .
مبلغ معین شده در بند الف( به دلار ) را با ارزش اظهار شده ( به دلار ) که قرار است در بارنامه درج گردد مقایسه و چنانچه کمتر از مبلغ اظهار شده باشد اختلاف ایندو مبلغ در عدد 2 ضرب و حاصل آن بر 1000 تقسیم گردد . عدد بدست آمده اخیر مبلغ حق بیمه اضافی خواهد بود .
مبلغ حق بیمه اضافی ( به دلار ) بایستی در نرخ تسعیر اعلام شده ضرب و حق بیمه اضافی علاوه بر حق بیمه معمول به ریال ، به انجمن پرداخت شود . ضمناً ارزش اظهار شده کالا و مبلغ حق بیمه اضافی بایستی درگزارش بارنامه‏های صادره در ستونهای مربوطه درج شود .
در خصوص محمولات گروپاژ با ارزش اظهار شده , بایستی ارزش هر کیلوگرم از وزن ناخالص هر محموله , با حداکثر مسئولیت براساس ماده 8 “شرایط بارنامه” مقایسه شود .
نرخ تسعیر ارز مورد تایید بیمه‏گر در حال حاضر برابر با هر دلار 000ر9 ریال می باشد ولی هرگاه نرخ جدیدی از طرف بیمه‏گر اعلام شود نرخ جدید به موقع توسط انجمن به کلیه شرکتهای حمل و نقل اعلام و ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
شرکتهای حمل و نقل میبایستی در صورت اطلاع از حوادث منجر به خسارت به کالای موضوع بارنامه های FBL، در خصوص انجام اقدامات لازم به شرح ذیل توجه های لازم و ضروری را به شرکتهای کریر زیر مجموعه خود ارائه نمایند :
در محل وقوع حادثه حداکثر سعی و کوشش جهت جلوگیری از توسعه خسارت وارده به کالای موضوع بارنامه بعمل آید . بهمان نحو که هر شخص از اموال خود مواظبت می نماید .
وقوع حادثه به اطلاع مقامات انتظامی و یا مراجع ذیصلاح برسد و از آنان درخواست تنظیم گزارش شود .
در صورت وقوع حادثه در خارج از کشور بایستی ترتیبی اتخاذ شود که حتیالامکان یکی از کارشناسان صلاحیت‏دار بین المللی ,‌ مانند نمایندگان ” لویدز ” از کالای خسارت دیده در محل وقوع حادثه بازدید کرده و در مورد علت و چگونگی حادثه و میزان خسارت گزارش تهیه نمایند . چنانچه در محل حادثه امکان بازدید کالا توسط کارشناس مستقل وجود ندارد بایستی از نزدیکترین گمرک خواسته شود تا از کالا بازدید و میزان دقیق خسارت را مشخص نمایند گزارش گمرک بایستی به تایید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران برسد . در ضمن لازم است که به تعداد کافی عکس یا فیلم از کالای خسارت دیده تهیه شود .
اقداماتی که شرکت های حمل و نقل صادر کننده بارنامه FBL در صورت اطلاع از حوادث بایستی انجام دهند به شرح ذیل است :
بلافاصله و یا حداکثر ظرف مدت پنج روز ( بدون احتساب تعطیلات رسمی) پس از اطلاع از وقوع حادثه مراتب را با استفاده از نمابر به ” ایران حامی ” اعلام نمایند .
اعلام وقوع حادثه در داخل کشور طبق فرم پیوست شماره 1/5 قرارداد (که متعاقباً هماهنگی لازم جهت اعزام کارشناس بیمه به محل حادثه , توسط ” ایران حامی ” به عمل خواهد آمد ) .
اعلام وقوع حادثه در خارج از کشور طبق فرم پیوست شماره 2/5 قرارداد .
چنانچه پس از رسیدن کالا به مقصد ( خارج از ایران ) در آن خسارت یا کسری مشاهده
شود بایستی مراتب طی فرم پیوست شماره 2/5 قرارداد به ” ایران حامی” گزارش شود . در ضمن از گیرنده کالا خواسته شود تا جهت اثبات ادعای خود از یکی از کارشناسان صلاحیتدار بین المللی بخواهند تا درخصوص علت و چگونگی و میزان دقیق خسارت گزارش تهیه نماید . چنانچه در مقصد کارشناسان صلاحیتدار بین المللی وجود نداشته باشد گزارش مقامات ذیصلاح ( از جمله گمرک در صورتیکه به ‌میزان دقیق خسارت اشاره شده باشد ) جایگزین گزارش کارشناس خواهد شد .
صرفاً و بطورکلی وقوع حادثه و آسیب دیدگی یا سرقت یا …… کالا را گواهی کند ولی به هیچ عنوان نباید نسبت به میزان و مقدار و چگونگی خسارت بدون موافقت بیمه گر قبول مسئولیت نماید مگر اینکه مسئولیت ، بدون قبول وی نیز محرز بوده باشد . در غیراینصورت بیمه‏گر میتواند از پرداخت خسارت مربوط به مسئولیت پذیرفته شده خودداری نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بیشتر بخش شما در کدام بخش است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 12,205
 • 74
 • 23,468
 • 172
 • 61,774