1400/02/16

بخشنامه

نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات...
    رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه، گفت: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی به مؤسساتی حقوقی که فاقد پروانه وکالت...