1400/02/22

نیرو هوایی

زنگ خطر درگیری میان هند و پاکستان با آماده‌باش نخست‌وزیر هند به نیروی هوایی این کشور روزنامه هندی هشدار داد اعلام آماده‌باش به نیروی...