1399/10/29

نیرو هوایی

زنگ خطر درگیری میان هند و پاکستان با آماده‌باش نخست‌وزیر هند به نیروی هوایی این کشور روزنامه هندی هشدار داد اعلام آماده‌باش به نیروی هوایی...