1399/12/14

ضرب و جرح

فردی نظامی با اسلحه نظامی اقدام به ایراد ضرب و جرح نظامی دیگری می‌کند و در این بین اسلحه از نواحی متعدد دچار تخریب...
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق با قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ یعنی...