1399/11/04

راهنمایی شما در خصوص آپارتمان

رکورد سرمایه‌گریزی در ساخت‌وساز تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی نشان می‌دهد شیب سقوط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن در...