1399/11/01

دادگاه خانواده کرج

فهرست مجتمع‌های قضائی که دارای شعبه‌های مربوط به دادگاه خانواده می‌باشند:   دفتر ازدواج ۲۸۶تهران:خیابان پاسداران، نبش میدان نوبنیاد، پلاک ۶۱۰٫ تلفن:۳– ۲۶۱۱۴۸۴۲ ثبت طلاق...