1402/01/05

سال: 1401

خطرات قرارداد مجوز بهره‌برداری انحصاری در کنار مزایای مجوز بهره‌برداری انحصاری، ممکن است طرفین با خطراتی مواجه باشند که منافع بالقوه آن‌ها را تهدید...