1402/07/11

ماه: مرداد 1395

« موانع حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت WTO» کامل حمید چکیده: سازمان جهانی تجارت یکی از مهم¬ترین سازمان¬های بین¬المللی تأثیرگذار در سطح...
صبح روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳ آقای محمد رضا دشتی اردکانی ، ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور مهمان برنامه حرف...
لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت در فروردین ماه ۹۳ وارد...
رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی...