1403/03/25

ماه: تیر 1395

میزان– حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: حدود ۲۲۴ عنوان خواسته بدوی و اعتراض و تجدیدنظرخواهی، ۶۱۸ هزار دادخواست، ۲۳۰...
این روایت که پیامبر اسلام(ص) فرمودند؛ بهترین زنان شما همسردوست‌ترین آنها هستند، درست است یا نه، اگر هست سند آن‌را بفرمایید. پاسخ اجمالی اخلاق...