1403/03/27

دادگستری

توسعه محاکمات آنلاین در دستور کار دادگستری های کشور   معاون برنامه ریزی دادگستری کرمان  و رئیس دادگستری شهرستان شهربابک از  گسترش برگزاری  محاکمات...
آیا ماموران پلیس راهور و پلیس راه، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟  مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲...