1400/09/09

ماه: آبان 1400

خبرگزاری فارس، معاملات الگوریتمی بورسها در سراسر جهان، از آمریکا و اروپا تا هند و چین و سنگاپور در حال بیرون راندن کامل معاملات...
قرارداد کار متعارف و عرفی  بین کارگر و کارفرما     تعهدات کارفرما در قبال کارگر شامل عواملی مانند دستمزد، مرخصی، ساعت کار، شبکاری،...