1399/12/15

کنگره آمریکا

نمایندگان آمریکا لایحه سیاست دفاعی ۷۱۷ میلیارد دلاری این کشور را تصویب کرده است. بر اساس این گزارش، لایحه سیاست دفاعی آمریکا با رشد...