1400/01/28

کنترل آسیب‌های اجتماعی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بر لزوم راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته تاکید کرد و گفت:...