1400/04/03

کانون وکلای دادگستری مرکز

شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز لازم الاجرا از اول تیر ماه...
لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت در فروردین ماه ۹۳ وارد...
بسمه تعالی اطلاعیه       نظر به تصویب ابتدایی شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در هیات مدیره ، متن مصوب ،...