1400/02/16

کانون سردفتران و دفتریاران

“محمدرضا دشتی اردکانی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت ثبت آنی اسناد در کشور اظهار داشت: آغاز این اقدام...