1399/11/01

چه كسي در حادثه مقصر است

دانستنیها و نحوه رسیدگی به پرونده قتل غیر عمدی در رانندگی قتل یکی از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود که مجازات سنگینی از جنس قصاص یا...