1400/01/28

پستچی قلابی

رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: پرونده پستچی قلابی متجاوز پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور برای اجرا به دادسرا بازگشته...