1399/11/04

پرونده تقدم مالک در انتقال حق کسب‌و‌پیشه

دانستنیهای رسیدگی به پرونده تقدم مالک در انتقال حق کسب‌و‌پیشه یکی از دعاوی شایع در خصوص روابط موجر و مستاجر، دعوای تجویز انتقال منافع به...