1400/11/07

پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم

پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران یک قاضی کانادایی در اقدامی خصمانه و خارج از عرف بین‌المللی علیه کشورمان...