1400/04/03

پرداخت دیه

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، رانندگی با وسایل نقلیه و تصادف با افراد همواره یکی از خطرناک ترین حوادثی است که...
به گزارش خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بهار امسال بود که خبر قتل میترا استاد به دست همسر خود محمدعلی نجفی...