1399/10/28

پاداش پایان خدمت سرایدار

باسلام من دریک ساختمان مسکونی به مدت ۶سال سرایدارهستم وچون ساختمان من رابیمه نکردن وحقوق کم به من میدادن مثلاسال۹۰ دویست هزارتومان حقوق به من...