1400/02/16

وکیل خانواده

آیا در ازدواج دائمی که مهریه تعیین نشده باشد، می‌توان مهریه تعیین کرد؟ نحوه تعیین آن به چه صورت است؟ پاسخ:   بله، در ازدواج...