88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

وکالت

ارکان تحقق خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت زمانی محقق می‎شود که مالی که به طور امانت به امین سپرده شده است، با مطالبه مالک آن، به مالک بازگردانده نشود. 
خیانت در امانت به این معناست که مالی که به طور امانت به امین سپرده شده است، با مطالبه مالک آن، به مالک بازگردانده نشود. برای مثال «الف» مالی را به امانت به «ب» سپرده است و زمانی که به او مراجعه کرده و استرداد مال خود را مطالبه می‎کند، «ب» از استرداد مال خودداری می‌کند. این عدم استرداد مال طبق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ جرم است. طبق ماده فوق‎الذکر ممکن است عدم استرداد  به شکل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال باشد.
شکل دیگر جرم خیانت در امانت طبق قانون مجازات اسلامی آن است که اگر مقرر شده باشد مالی به شکل معینی مصرف شود اما این عمل معین انجام نشود، جرم خیانت در امانت محقق می‎شود. برای مثال «الف» برای دانش‌آموزان محروم منطقه‌ای تعدادی کیف و کفش خریداری کرده و
ادامه مطلب
مقررات قرارداد حمل و نقل
 
 
در لغت قرارداد به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه، قرارنامه» و حمل به معنای «بار، آنچه که به دست یا دوش کنند و از جایی به جای دیگر ببرند» است و در اصطلاح حقوق تجارت، قراردادی است که یک طرف در مقابل دیگری و با اخذ اجرت معین، حمل اشیاء معین را بر عهده گیرد. (ماده 377 قانون تجارت)

اگر چه حمل و نقل یکی از ارکان عمده تجارت است اما قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه نکرده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجاره اشخاص تشبیه و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجاره اشخاص را شامل اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل و اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره احصاء کرده است.
همچنین قانون مدنی در ضمن مواد 516 و 517 خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر کرده است.
قانون تجارت در باب هشتم خود مواد 377 تا 394 (18 ماده) را به قرارداد حمل

ادامه مطلب
آشنایی با معامله فضولی
 
معامله فضولی معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. 
در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فرد دیگری را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. 
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

 وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده،

ادامه مطلب
وکالت بلاعزل 
 
 
مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی‌های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معین اختصاص یافته است. 
عقد وکالت به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی، عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.  عقد وکالت به دو نوع وکالت ساده و وکالت بلاعزل تقسیم می‌شود. وکالت بلاعزل، به طور کلی به وکالتی گفته می‌شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. به تعبیر دیگر، وکالت ساده که عقدی جایز بود، با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می‌شود و دیگر طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کرده و به هم بزنند و علت اصلی مبادرت افراد به وکالت بلاعزل و درخواست آنها از دفاتر اسناد رسمی، همین موضوع است. مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می‌خرد اما به عللی نمی‌تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد، ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می‌گیرد تا پس از
ادامه مطلب
 
 
هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و ‌در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
به موجب ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی «هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و ‌در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.»
با توجه به این ماده مشخص می‌شود که چنانچه اجرای حکم به دلایلی از جمله عدم دستیابی به محکوم‌علیه یا اموال وی یا به هر علت دیگری در مدت زمان خاصی امکان‎پذیر نباشد، این امر موجب نمی‎شود که محکوم‎له (شخصی که رای به نفع وی صادر شده است) دیگر حقی برای تعقیب عملیات اجرایی نداشته باشد.
فقط در صورتی که از زمان صدور اجراییه
ادامه مطلب
 
طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد، موکول به اجازه دولت است.
طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد، موکول به اجازه دولت است. بنابراین نمی‎توان چنین ازدواج‎هایی را آزاد گذاشت.
از طرف دیگر حتی سردفتری که نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
این جرم وقتی اتفاق می‎افتد که صیغه ازدواج را مرد خارجی شخصا بخواند یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند. سردفتر رسمی هم وقتی چنین ازدواجی را ثبت کند، جرم مرتکب شده است.
این نکته را در نظر داشته باشید که حتما باید زن ایرانی و مرد غیرایرانی باشد. بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آنها ایرانی است، در صورت چنین اقدامی، مرتکب جرم نشده‎اند. شرط دیگر برای تحقق این جرم، نبود مانع قانونی است؛ یعنی اگر مرد مسلمان نباشد، جرم واقع نمی‎شود؛ چون چنین ازدواجی
ادامه مطلب

با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟ 
منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سود‌دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،‌ تورم، ملاک‌های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین می‎کند و به بانک عامل اجازه می‌دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده ۸ دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب سال ۱۳۶۳ نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت‌کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی ‌که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین
ادامه مطلب

زن متأهل چگونه می‌تواند‌ از کشور خارج شود‌؟
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘأﻫﻞ د‌ﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ که ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯه ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺎﺯ د‌ﺍﺭد‌، اما د‌ر صورتی که ﺷﻮﻫﺮ د‌ﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺯه ﺧﻮد‌ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮد‌، می‌توﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ کند‌.

بر اساس آنچه د‌ر ﻣﺎد‌ه ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ آمد‌ه است، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘأﻫﻞ د‌ﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ که ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯه ﺷﻮﻫﺮش ﻧﯿﺎﺯ د‌ﺍﺭد‌، اما د‌ر صورتی که ﺷﻮﻫﺮ د‌ﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺯه ﺧﻮد‌ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮد‌، می‌توﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ کند‌ که د‌ﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺿﺒﻂ می‌شود‌.
البته خانم می‌تواند‌ د‌ﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺍﺯ د‌ﺍد‌ﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯه ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ را ﺑﮕﯿﺮد‌ که ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ این امر ﺑر ﻋﻬﺪه د‌ﺍد‌ﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ او باید‌ د‌ر مد‌ت ۳ ﺭﻭﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد‌ ﺭﺍ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﻨﺪ.
د‌و گروه از این شرط مستثنی هستند‌، نخست آن د‌سته از ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ همراه با ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد‌ د‌ر ﺧﺎﺭﺝ از کشور مقیم ﻫﺴﺘﻨﺪ ادامه مطلب

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بیشترین مشکلات ساخت و ساز از نظر شما ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 13
 • 11
 • 263
 • 189
 • 66,150