1400/02/26

وصول مطالبات

خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در حکم شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت شاکی به‌شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به محتویات...
مهرداد طالبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ، خانواده   تلفن : ۰۹۱۲۱۸۹۱۵۰۶ – ۰۹۳۹۱۸۹۱۵۰۶ ایمیل : info@mehrdadtalebi.ir