1400/02/26

ورزش

خبرگزاری میزان،امین رفیعی‌پور در این‌باره بیان کرد: مراکز مشاوره ازدواج با مشارکت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و وزارت ورزش و جوانان در...
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.4.23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده (154) قانون...