1399/11/04

ودک آزاری

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، روز گذشته خبرگزاری فارس خبری با عنوان «کیمیا»« آتنا»ی دیگر/ناپدری شیطان پرست بیش از ۷۰ بار به کودک ۷ ساله تجاوز کرد را...