1399/11/04

همسرم دروغ میگوید

هیچ‌چیز بدتر از این نیست که نتوان به نزدیک‌ترین فرد در زندگی یعنی همسر، اطمینان کرد.  مسلما زندگی کردن با یک همسر دروغگو اصلا خوشایند...