1399/11/01

مهندسان ناظر در حصار قانون

مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟   مهندسان ناظر در حصار قانون ساختمان‌هایی که در حال ساخت یا تازه‌ساخت هستند و فرو...