1402/07/11

مهریه

ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‎تر محکومان مهریه   رییس‎کل دادگستری استان مازندران عنوان کرد: با توجه به نوسانات بی‎سابقه در بازار، قضات باید در...
به استحضار می‌رساند در پرونده اجرای احکام، زوج به پرداخت مهریه به زوجه محکومیت قطعی یافته است؛ در فرایند اجرای حکم زوجه متوجه می‌شود...
سرویس جامعه جوان آنلاین: مرد وظیفه پرداخت مهریه همسرش را بر عهده دارد و از آنجایی که مهریه عندالمطالبه است، زن می‌تواند هر زمانی...