1399/11/04

مقتول

به گزارش خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بهار امسال بود که خبر قتل میترا استاد به دست همسر خود محمدعلی نجفی شهردار...