1400/02/22

مشکلات تهران

تهران، شهری برای همه‌ شهروندان تهران شهری است ازهم‌گسیخته، با مشکلات متعدد اجتماعی و راه‌حل‌های ناکارآمدی که تاکنون از عهده‌ حل مسائل این شهر...