1400/03/25

مسکن مهر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یارانه ۱۵۰ میلیارد تومانی مسکن مهر در حالی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته به سازمان برنامه و...