1400/02/26

مسائل حقوقی

بهترین وکیل تهران برای طلاق ،خانواده، ملکی و چک را چگونه پیدا کنیم؟ بهترین وکیل کیست و از کجا باید او را پیدا کنیم؟...
  معاون فرهنگی قوه‌قضاییه، گفت: پیش‌نویس دستورالعملی برای طرح هر مسجد یک حقوقدان تهیه و اهداف هفت گانه در آن ذکرشده و محل اجرای...