1399/11/01

محرومیت از حقوق اجتماعی

چه جرایمی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند؟ صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی در اختیار دادگاه است. برخی از جرایم به طور مستقیم...
به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی این است: سلام. لطفا درباره مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی توضیح دهید....