1400/05/14

متهمان جنایت مدرسه غرب تهران

در پی جنایت اندوهبار در یکی از مدارس غرب تهران، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست قوه‌قضاییه دستور دادند پس...