1402/09/10

مالکیت اموال غیرمنقول

عدم تاثیر حکم برائت در اثبات مالکیت اموال غیرمنقول   در پرونده‎های زیادی خصوصاً در دعاوی مشارکت در ساخت و پیش‎فروش، شکایات کیفری کلاهبرداری...