1400/11/07

قوانین داخلی ساختمان

با عرض سلام و اهداء تهیت -۳نفرمالک و مستاجرمجتمع مسکونی ۱۶ واحدی سالیان دراز از پرداخت هزینه ها(۶یا۷ماه)وقبول قوانین داخلی مصوب اکثریت ‌‌‌‌اباو با...