1400/11/07

قهرمان ملی ایران

محاکمه آمران و عاملان ترور شهید سلیمانی طبق موازین بین المللی   تروریسم در لغت به معنای هراس‌افکنی و ایجاد وحشت است و به...