88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

قانون

عوامل بطلان برخی معاملات
 
در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت می‎شود، منظور این است که معامله‌ای به هم خورده است. در حالی ‌که از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هر یک از این عناوین متفاوت است. به ویژه موضوع هنگامی پیچیده می‎شود که در موارد اختلاف، احراز قصد طرفین به سادگی ممکن نیست و این بر عهده دادگاه است که با تکیه بر الفاظ بکار برده شده در قرارداد، به نیت اصحاب دعوی دست یابد.
بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است و اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار آن می‌شود. زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع اساساً باطل شوند. در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمی‎آید، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی)
ادامه مطلب

آیا ماموران پلیس راهور و پلیس راه، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؟
 مستفاد از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، آن دسته از مأموران راهور ناجا که انجام وظایف سازمانی آنها، با اجرای وظایف ضابطیت ملازمه دارد، مانند اقدام در موارد جرایم مشهود در حوزه جرایم رانندگی، به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.

 

حمایت

 

ادامه مطلب
ارث‎بری جنین از اموال متوفی
 
ارث در لغت به مفهوم انتقال غیرقراردادی چیزی، از شخص به دیگری بوده و به معنای باقی‌مانده‌ چیزی نیز است. در اصطلاح حقوقی نیز مقصود از ارث، انتقال مالکیت اموال متوفی، پس از فوت به وراث اوست. 
قانونگذار در کلام خود، کسی را که ارث می‌برد وارث؛ متوفی را مورث، و اموال و دارایی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.  حمل نیز در لغت به معنای نوزادی است که در شکم مادر باشد. قانونگذار در قانون مدنی بار‌ها از این کلمه استفاده کرده اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به‌جای حمل، از کلمه‌ جنین، که مترادف آن است، استفاده می‌کنند.  به حکم ماده‌ ۹۵۷ قانون مدنی، جنین به شرط اینکه زنده متولد شود، از حقوق مدنی برخوردار می‌شود بنابراین می‌توان گفت جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارت از حق حیات، حق ارث‎بری جنین، حق هدیه گرفتن و این حق است که مالی به نفع جنین وقف یا وصیت شود. از دیدگاه قانون
ادامه مطلب
انواع عقود بانکی
 
عقود در اسلام به قالب‌های تعیین‎شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. اگرچه برخی فقها قرارداد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرارداد بپردازند. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر دانسته ‌است.
بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه‎گذاری شرکت دارند. عقود یازده‎گانه اسلامی عبارت‌ از موارد ذیل است:

 قرض‎الحسنه
قرض‎الحسنه قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض‎گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.
 مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از

ادامه مطلب

آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از محل ترکه محکوم کند؟
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکوم‌به مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگر اینکه در این فاصله محکوم‎له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد. مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، با فوت محکومٌ‌علیه عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ‌له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

 

حمایت

 

ادامه مطلب

با رعایت مواد ۱۱ قانون مدنی و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، وجه نقد و پول می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت قلمداد شود یا خیر؟ چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع شود اما بیع اقاله شود و طرفین توافق کنند که چک در ید بایع امانت باشد اما بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت زدن چک متنازع‎فیه کند، با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم، آیا بزه خیانت در امانت محقق شده است یا آن که متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی باید احقاق حق کند؟
وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد. با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده، وجوه مذکور را مسترد نکند یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده ۶۷۴ ادامه مطلب

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری
 
قانونگذار در شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور ندارند، محاکمه غیابی را به عنوان یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی تعریف کرده است، زیرا در یک پرونده علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزه‌دیده و جامعه، باید حقوق متهم هم مورد توجه قرار گیرد.
گاهی اوقات در برخی از پرونده‌ها نه‌ تنها متهمی پیدا نمی‌شود، بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی هم حضور ندارد و از همین رو قانونگذار مقررات خاصی را برای این دسته از جرایم پیش‌بینی کرده است. در این گونه موارد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی، رسیدگی را آغاز و رأی صادر می‌کند.
بر اساس قانون یکی از حقوق متهمان، دفاع است و متهم می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند یا وکیلش از او دفاع کند. بر اساس ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر ۳
ادامه مطلب
بررسی راهکارهای قانونی برای زوجین نابارور
 
در کنار افزایش تعداد زوجین نابارور، قانونگذار از طریق تصویب دو قانون، دو روش پیش‌بینی کرده است که این اشخاص بتوانند از طریق آنها از نعمت داشتن فرزند بهره‌مند شوند. این نوشتار به این پرسش پاسخ خواهد داد که کدام یک از این دو روش قانونی می‌تواند برای زوجین نابارور مطلوبیت بیشتری داشته باشد؟
یکی از وجوه مطلوب زندگی مشترک که با آن نهاد خانواده به معنای واقعی کلمه شکل می‌گیرد، فرزندآوری است. اما متأسفانه برخی از افراد به دلایل مختلف، از این نعمت محروم هستند. 
این پدیده که علل متفاوتی دارد، در سال‌های اخیر با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‎رو بوده است. در کنار افزایش تعداد زوجین نابارور، قانونگذار از طریق پیش‌بینی راه‌های مختلف تلاش کرده است که بتواند برای آنها این امکان را فراهم آورد که به نحوی از نعمت داشتن فرزند بهره‌مند شوند. 
در این خصوص دو قانون مهم شامل قانون نحوه‌ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ و دیگری قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲
ادامه مطلب
تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

علاقه مند هستید سوالات حقوقی شما در این سایت پاسخ داده شود ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 12
 • 12
 • 229
 • 163
 • 66,279