1400/02/22

قانون وکالت

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با صدور رأی‌، وکالت را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و در نتیجه به منظور رفع انحصار در...
طرح مجلس برای افزایش ۲برابری وکلای کشور طی ۸سال عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح افزایش ۲برابری تعداد وکلای کشور طی ۸سال...
آیا وکلای بازنشسته می‌توانند در شرکت‌های‌ خصوصی و دولتی یا ادارات و سازمان‌های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور...