1400/02/22

قانون شهرداری

به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است. ۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و...
رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر ضرورت بازنگری در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، گفت: این ماده نباید به یک منبع درآمد برای شهرداری‌ها تبدیل شود...
در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب می‌‌شوند یا خیر؟ و آیا می‌توانند در هر یک از مراحل...