1402/12/06

غیر سهامدار

آیا مدیرعامل و رییس هیأت‎مدیره می‌تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت‌مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات...