88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

طلاق

بررسی راهکارهای قانونی برای زوجین نابارور
 
در کنار افزایش تعداد زوجین نابارور، قانونگذار از طریق تصویب دو قانون، دو روش پیش‌بینی کرده است که این اشخاص بتوانند از طریق آنها از نعمت داشتن فرزند بهره‌مند شوند. این نوشتار به این پرسش پاسخ خواهد داد که کدام یک از این دو روش قانونی می‌تواند برای زوجین نابارور مطلوبیت بیشتری داشته باشد؟
یکی از وجوه مطلوب زندگی مشترک که با آن نهاد خانواده به معنای واقعی کلمه شکل می‌گیرد، فرزندآوری است. اما متأسفانه برخی از افراد به دلایل مختلف، از این نعمت محروم هستند. 
این پدیده که علل متفاوتی دارد، در سال‌های اخیر با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‎رو بوده است. در کنار افزایش تعداد زوجین نابارور، قانونگذار از طریق پیش‌بینی راه‌های مختلف تلاش کرده است که بتواند برای آنها این امکان را فراهم آورد که به نحوی از نعمت داشتن فرزند بهره‌مند شوند. 
در این خصوص دو قانون مهم شامل قانون نحوه‌ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ و دیگری قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲
ادامه مطلب
وکالت بلاعزل 
 
 
مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی‌های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معین اختصاص یافته است. 
عقد وکالت به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی، عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند.  عقد وکالت به دو نوع وکالت ساده و وکالت بلاعزل تقسیم می‌شود. وکالت بلاعزل، به طور کلی به وکالتی گفته می‌شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. به تعبیر دیگر، وکالت ساده که عقدی جایز بود، با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می‌شود و دیگر طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کرده و به هم بزنند و علت اصلی مبادرت افراد به وکالت بلاعزل و درخواست آنها از دفاتر اسناد رسمی، همین موضوع است. مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می‌خرد اما به عللی نمی‌تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد، ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می‌گیرد تا پس از
ادامه مطلب
 
 
هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و ‌در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
به موجب ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی «هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و ‌در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند ولی در‌ مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.»
با توجه به این ماده مشخص می‌شود که چنانچه اجرای حکم به دلایلی از جمله عدم دستیابی به محکوم‌علیه یا اموال وی یا به هر علت دیگری در مدت زمان خاصی امکان‎پذیر نباشد، این امر موجب نمی‎شود که محکوم‎له (شخصی که رای به نفع وی صادر شده است) دیگر حقی برای تعقیب عملیات اجرایی نداشته باشد.
فقط در صورتی که از زمان صدور اجراییه
ادامه مطلب

نوشته: دکتر حسین فریار
پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی
زیر نظر: استاد دکتر گرجی

۱- معانی اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.
از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن … ادامه مطلب

دکتر علی اکبر صادقی

مقدمه
مطابق فتاوی فقها مستاجر ضامن عین مستاجره نیست مگر در صورت تعدی یا تفرط عبارت شهید در لعمه این است و لا یضمن المستاجر العین بالتعدی او التفریط و محقق در شرایع گوید و العین المستاجر امانه فلا یضمنها المستاجر الا بالتعدی اوالتفریط و صاحب جواهر بر این حکم دعوی اجماع کرده است.
و در ماده ۴۹۳ قانون مدنی آمده است:
مستاجره نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بودولی اگر مستاجره تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ظاهرا عبارات فقها و همچنین قانون مدنی در ماده یادشده ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط ضمان مستاجر نشده باشد اما اگر در عقد شرط شود که مستاجر بدون تعدی و تفریط نیز ضامن عین مستاجره باشد چه حکمی دارد و آیا چنین شرطی صحیح و موثر و لازم الوفا است یا نه ؟

ادامه مطلب

آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ آیا حکم صادره از آن محاکم باید به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل شود؟
حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌شود و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ شود. بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

 

حمایت

 

ادامه مطلب

هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می‌توانند از درخواست خود عدول کنند؟
زوج یا زوجه یا هر دو می‌توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می‌شود، از نظر خود عدول کنند یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی کند.

 

حمایت

 

ادامه مطلب
 
با افزایش تعداد زوجین نابارور، قانونگذار از طریق تصویب دو قانون، دو روش پیش‌بینی کرده است تا این اشخاص بتوانند از طریق آنها از نعمت داشتن فرزند بهره‌مند شوند. این نوشتار به این پرسش پاسخ خواهد داد که کدام یک از این دو روش قانونی می‌تواند برای زوجین نابارور مطلوبیت بیشتری داشته باشد؟
یکی از وجوه مطلوب زندگی مشترک که با آن نهاد خانواده به معنای واقعی کلمه شکل می‌گیرد، فرزندآوری است اما متأسفانه برخی از افراد به دلایل مختلف، از این نعمت محروم هستند. این پدیده که علل متفاوتی دارد، در سال‌های اخیر با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است. در کنار افزایش تعداد زوجین نابارور، قانونگذار از طریق پیش‌بینی راه‌های مختلف تلاش کرده است که بتواند برای آنها این امکان را فراهم کند که به نحوی، از نعمت داشتن فرزند بهره‌مند شوند. 
در این خصوص دو قانون مهم به تصویب رسیده است؛ یکی قانون نحوه‌ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ و دیگری قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲. 
هر یک از
ادامه مطلب
تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

چه سنی را برای ازدواج بهتر میدانید ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 13
 • 11
 • 263
 • 189
 • 66,150