1400/04/03

طلاق عاطفی

یک روانشناس گفت: والدینی که تعارضات زیادی دارند و طلاق عاطفی در زندگی آن‌ها اتفاق افتاده نمی‌توانند محیط امنی برای فرزند خود فراهم کنند....
بررسی علل افزایش آمار طلاق‌های عاطفی در گفت‌وگو با یک مشاور خانواده ۸۵ درصد مردان در مشاجره بین زوجین سکوت کننده‌ هستند و این...