1400/03/25

طرح شکایت از دولت

“واسطه گری در معاملات ملکی:تعریف بنگاه املاک از دید قانون” بر خلاف آنچه در جامعه و میان مردم کلمه دلال و دلالی به معنای...