1400/04/03

طرح شکایت از بانک

“واسطه گری در معاملات ملکی:تعریف بنگاه املاک از دید قانون” بر خلاف آنچه در جامعه و میان مردم کلمه دلال و دلالی به معنای...